Vårdsensorn från Grundig Security

Med den nya tekniken larmar vi direkt när en människa faller, inte som i generation 1 där människan måste befinna sig i en larmzon en förutbestämd tid. Vi behöver inga larmzoner idag, utan det är människans avvikande position som larmar inom hela bildytan. Vårdsensorn generation1 krävde väldigt mycket datorkraft, en vanlig PC kunde då hantera 2-3 […]

Read More »