Värmekameror

Värmekamera för mätning  av kroppstemperatur

Vårdsensor generation 2 har även en IP-värmekamera  för mätning av kroppstemperatur.

Kameran mäter temperaturen i realtid med  extremt hög precision från (+/- 0,3 till +/- 0,5 ° C) beroende på avståndet.

Den integrerade videoanalysen säkerställer att  endast människans kroppstemperatur mäts. Falsklarm – t.ex. på grund av  varma drycker, sänglampa osv. – undviks således.