Vårdsensorn

Vårdsensorn som skapades av Hannu Magnesten, tidigare verksam i Donet AB, har nu i samarbete med Jan Känngård och Grundig Security utvecklat en helt ny version.

Den har blivit säkrare genom helt ny och beprövad tekniik.

Den har blivit mindre beroende av kraftfulla datorer

Den har blivit enklare att programmera

Den larmar när den ska!

Med den nya tekniken larmar vi direkt när en människa faller, inte som i generation 1 där människan måste befinna sig i en larmzon en förutbestämd tid.

Vi behöver inga larmzoner idag, utan det är människans avvikande position som larmar inom hela bildytan.

Vårdsensorn generation1 krävde väldigt mycket datorkraft, en vanlig PC kunde då hantera 2-3 vårdsensorer. Med generation2 klarar en PC av ett 50- tal vårdsensorer, detta sparar både pengar och resurser.

Precis som i generation1 behöver ingen titta på bilder, utan ett larm skickas dit Ni vill och först då blir kan man se vad som sker.

Gällande inspelning och integritet, som kund väljer du själv hur data skall användas enligt gällande regler.